Mat som älskar dig tillbaka

Är du en person som ofta prioriterar andra framför dig själv?

coaching holistisk hälsa kostrådgivning självkänsla stress

Känner du att tiden inte räcker till för att ta hand om dina egna behov? Är du en person som ofta prioriterar andra framför dig själv?

Prioritera dig själv: varför det är viktigt

De ämnen jag skriver om här på bloggen, inklusive recept och kostråd, är inspirerade av möten med klienter och deltagare i mina onlinekurser. Som coach och kostrådgivare är det viktigt för mig att se människor i deras helhet för att uppnå hållbara resultat tillsammans. Att många sätter sig själva i andra hand, är ett mönster jag ser hos de flesta av de hundratals personer som har svårigheter att uppräthålla bra vanor som jag möter varje år.

När livet kommer emellan

Ibland kan det vara svårt att upprätthålla goda vanor gällande kost och hälsa. De vanligaste orsakerna till att man inte lyckas är att man upplever att “livet kom emellan” eller en brist på medvetenhet om hur man ska hantera sin tid. Med “livet kommer emellan” avses ofta situationer där någon nära genomgår en kris, kris på jobbet, sjukdom, resor eller oförutsägbarhet i familjelivet. Detta resulterar i brist på energi, tid och fokus för egen hälsa. Men det finns strategier för att klara hälsosatsningar trots utmaningar, och inte alla har svårigheter att hålla sig till sina löften till sig själv… så varför klara vissa det och andra inte?

Jag har själv varit i den situationen och i mitt arbete med klienter ser jag att det är vanligare att människor agerar så här än inte. Men ibland känns det som att man nästan “låter” livet komma emellan. Oavsett hur bra vi är på att lösa andras problem, är vi alltså ofta mindre skickliga på att tillgodose våra egna långsiktiga behov. Att lägga fokus på oss själva kan kännas obekant och “fel” nästan. När vi är sådana som påverkas starkt av andra människors mående och gärna vill hjälpa, kan det innebära att vi faktiskt själva är de som mest behöver stöd. Till och med kanske inte är de som är bäst lämpade att ta huvudansvar för andras välmående?

Identifiera varningstecken…

Identifiera tidiga varningstecken på för lite fokus på dig själv som irritation över att andra inte ger tillbaka, undertryckt ilska, stress, upptagenhet av andras problem och känslomässiga hälsa (tänker du på andras problem när du ska gå och lägga dig eller dina egna), sömnproblem eller minskad motivation. Att känna igen dessa tecken tidigt kan hjälpa dig att vidta åtgärder innan de växer till större problem.

Vi vet ofta detta, men många av oss “glömmer” bort det; för att vara ett stöd till andra behöver vi vara starka och stabila. Om vi inte kan ta hand om oss själva på ett hälsosamt sätt, saknar vi kanske de verktyg som krävs för att kunna stödja andra på ett sunt sätt.

Behöver du hjälp med din kost eller att säga nej?

I familjerelationer, i arbetslivet eller vänskapsrelationer offrar många sitt eget välmående för andras skull. Att vi får positiv feedback för att vara hjälpsamma, är kanske inte alltid det bästa för oss utan förstärker att destruktivt beteende. “Du är en klippa, dig kan man alltid lita på” är något bra för andra men är det så positivt för “klippan” själv att “alltid” finnas för andra? Att ta plats och ge sig själv tid för egenomsorg är ofta förknippat med skuldkänslor för någon som alltid sätter andra före sig själv.

Det är viktigt att sätta hälsosamma gränser i både arbets- och personliga relationer. Lär dig att säga nej på ett tydligt men respektfullt sätt, och undvik att ta konflikter eller känna behovet av att förklara dig i varje situation. Detta gäller särskilt när det kommer till din egen tid och ditt eget välbefinnande.

Reflektera över dina egna behov och prioriteringar. Sätt upp personliga mål eller skapa en plan för din hälsa. Att sköta om din kost, se till att du får tillräckligt med sömn och lugna ditt nervsystem påverkar direkt ditt mentala välbefinnande. Detta gör det i sin tur lättare att upprätthålla goda vanor.

Om detta känns svårt, rekommenderar jag att du söker emotionellt stöd! Det är viktigt att inte fastna i misslyckande-cykler. Hälsa är ett holistiskt arbete och när vi inte lyckas upprätthålla goda vanor behöver vi hjälp.

Jag hjälper människor…

 • bryta gamla vanor och skapa nya
 • kartlägga symtom och livsstil 
 • med recept och individuell kostplan
 • förändra beroendebeteenden
 • självkänsla och kroppsuppfattning
 • stress och skapa förutsättningar för återhämtning
 • förändra automatiska tankar och känslor
 • lokalisera känslomässiga orsaker till fysiska obalanser och att identifiera steg framåt

Läs mer om coaching mat kropp och känslor...

Hur kan jag hjälpa dig bäst?

Beroende på dina behov, boka antingen...

 1. Boka tid för individuell rådgivning 
 2. Kostregistrera med hjälp av app med recept 
 3. Veckomenyer för hormonbalans
 4. Kurs: Kom igång med ren och läkande mat

Klicka länkarna ovan för att läsa mer om respektive tjänst. För att söka lediga tider för kostrådgivning och kostcoaching, klicka "boka tid". 

Läs mer om alla tjänster

Prenumerera gratis 

Nyhetsbrevet som skickas varje vecka innehåller gratis kostråd och recept utan gluten, mjölk och socker. Du kan när som helst avprenumerera.